Finnish

Mitä Consciousness Theater for Kids -opettajakoulutus sisältää?

Ottamalla tietoisesti roolin sosiaalisissa tilanteissa tarjoat muille mahdollisuuden
nähdä ja tuntea mistä roolissa on kyse – ja myös sen, miksi rooli on valittu.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden oppia ohjaamaan lapsia kouluissa ja päiväkodeissa, sekä nuoria monenlaisissa ympäristöissä, roolivalintojen tiedostamisen avulla.  Mikäli toimit opettajana tai työskentelet päiväkodissa, voit käyttää näitä menetelmiä päivittäisessä työssäsi. Koulutus tarjoaa myös terapeuteille ja hoitotyötä tekeville uudenlaisia työkaluja tietoisuuden lisäämiseksi ohjaustilanteissa. Myös lasten vanhemmat ovat tervetulleita kurssille saamaan kokemuksia tietoisista roolivalinnoista ja valintojen vaikutuksista.

Koulutuksessa opittuja menetelmiä voit käyttää lisäksi vuorovaikutustilanteissa aikuisten kanssa, esimerkiksi työyhteisössäsi parantamaan työyhteisön keskinäistä vuorovaikutusta. Kurssi sopii myös niille, jotka haluavat löytää työkaluja lähinnä oman elämänsä laadun muuttamiseen.

Keskeisimmät kurssilla käsiteltävät asiat:

Roolit ja energia vuorovaikutuksessa; hengityksen merkitys; maadoittumisen tärkeys; kehon kieli; omat rajat; tunteiden ilmaiseminen; äänenkäyttö; tietoinen kosketus; kuinka käsitellä “melt down” -tilanteita. Lisäksi näihin sisältöihin liittyvät käytännön asiat ohjauksessa.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella seuraavia taitoja:

– hengityksen ohjaaminen erilaisissa ryhmissä
– roolitilanteiden suunnittelu ja toteutus
– eri-ikäisten kanssa tehtävät rooliharjoitukset
– oma äänenkäyttö itseilmaisussa ja lasten kanssa työskennellessä
– vaihtelevat opetusmenetelmät ja  tietoisuus niiden käyttämisen taustalla (miten ja miksi)

Koulutus tarjoaa ohjelman, jota voit vierailevana opettajana koulussa tai päiväkodissa käyttää sellaisenaan lasten kanssa toteutettavissa sessioissa. Kurssilla keskustelemme siitä, miten voit integroida koulutuksen työkalut myös päivittäiseen työhösi noissa ympäristöissä. Toisen kurssipäivän lopussa on varattu aikaa keskustelulle ja osallistujien kysymyksille.

Koulutuksen jälkeen sertifioiduille opettajille lähetetään sähköpostitse ‘Teacher’s Handbook’ -tiedosto (pdf), jossa koulutukseen sisältyvät harjoitukset on kuvattu.

Suosituksena on, että olet käynyt Seksuaalienergioiden koulun (SES) ennen koulutusta. SES on Tobiaksen Seksuaalienergioiden kolmipäiväinen kurssi, joka käsittelee fyysisen ja psyykkisen hyväksikäytön ymmärtämistä Uudessa energiassa. Lisätietoa Tanskassa ja muualla järjestettävistä SES -työpajoista verkkosivuiltamme amaram.dk here sekä Suomessa ja muualla järjestettävistä SES -työpajoista Crimson Circlen sivuilta crimsoncircle.com here

Huomaa, että Consciousness Theater for Kids -opettajakoulutukseen osallistuminen ei takaa sertifiointia Consciousness Theater for Kids -opettajaksi. Mikäli sertifiointi ei toteudu, palautetaan kurssimaksusta 50%. Muita kuluja ei palauteta.

Watch a YouTube intro to our work

Teacher Training ONLINE in English

No TT now

Early bird: € 495
Normal price:  € 560

Register

background

VIDEO COURSE: Consciousness Theater for Kids of all Ages!

This is a class that parents can watch together with their kids or use for inspiration.
Everybody having to do with children will be inspired by the class as well.
Available with English & German subtitles.

You can see excerpts of it on YouTube here.

background
Get in touch with us
Have any question?